the shrink
Race Horse # Prize
1 WO - 1 Sky of Dreams 7 --
2 WO - 2 Flawless Pink 2 --
3 WO - 3 Real Coal 8 --
4 WO - 4 Ms. P's Bella 9 --
5 WO - 5 Gormley Girl 4 $16.10
6 WO - 6 Storm Gauge 1 $26.50
7 WO - 7 Hiatus 6 $13.40
8 WO - 8 Silent Fire 7 --
Total $56.00