seasideoutcast
Race Horse # Prize
1 AQU - 6 GIANT SHOES 6 $25.70
2 WO - 5 Awesome Tiger 1 $12.40
3 AQU - 7 VINCENTO 2 $3.30
4 WO - 6 Talking 3 --
5 AQU - 8 GOLD FOR THE KING 4 --
6 WO - 7 Souper Shenanigan 7 --
7 AQU - 9 HOT BROWN 3 --
8 WO - 8 Special Relativity 12 $3.20
9 WO - 9 Brass Compass 8 $11.90
Total $56.50